Nieprawidłowości na fermie

Fermy futrzarskie nie są w stanie zapewnić zwierzętom warunków, które umożliwiłyby im realizację ich naturalnych potrzeb. Są jednak pewne zasady, które muszą/powinny przestrzegać. Na co więc warto zwrócić uwagę, kiedy znajdziemy się obok fermy?

Jeśli zaobserwujecie któryś z poniższych przypadków, warto je udokumentować – zrobić zdjęcia, nagrać film (pokazując też okolice, by nie było wątpliwości, z jakiej fermy pochodzi nagranie). W przypadku znęcania się nad zwierzętami warto od razu zgłosić się do naszej fundacji, złożyć zawiadomienie na policję i zadzwonić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Wszystkie materiały można wysyłać do nas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formularz nieprawidłowości znajduje się tutaj: FORMULARZ

Czy wokół fermy znajdują się martwe zwierzęta? Hodowca może próbować obejść przepisy i wyrzucić martwe osobniki za mury fermy. Czynność ta jest niezgodna z prawem.

   

Czy z fermy odchodzi rura, którą odprowadzana jest woda z gospodarstwa? Ze względu na zagrożenie środowiskowe, jakie stwarza ferma dla lokalnego ekosystemu, każdy hodowca powinien mieć podpisany szereg umów, m.in. na odprowadzanie i oczyszczanie wody. Wielu stara się to jednak obejść i nielegalnie odprowadza ścieki do okolicznych ujść wodnych. 

Czy w klatkach znajdują się zwierzęta chore/martwe?

   

Czy klatki są zadaszone? Zwierzęta powinny mieć zapewnioną ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

Czy klatki są odpowiedniej wielkości? Czy nie ma w nich za dużo zwierząt? Wielkość klatki jest określona dla każdego gatunku i zależnie od liczby osobników w niej się znajdujących. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dla przykładu minimalna wysokość klatki lisa powinna wynosić 0,5 m, szerokość 0,6 m, a długość 0,9 m. W przypadku norki wysokość to 0,35 m, szerokość 0,3 m, a długość 0,6 m.

⇒ Czy przed wejściem na fermę znajduje się mata dezynfekcyjna? 

Czy zwierzęta mają wodę w poidłach? Powinny mieć zapewniony do niej stały dostęp. 

Czy pod klatkami znajdują się betonowe wylewki? Izolują one spadające odchody od podłoża i powinny się znajdować pod każdą klatką. 

Czy na fermie i wokół niej znajdują się koty i szczury? Zwierzęta te mogą roznosić patogeny obecne na fermie poza jej teren, co znacznie zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i może stwarzać zagrożenie epizootyczne. 

Czy ferma jest w pełni ogrodzona? Czy w płocie/murze znajdują się dziury? 

Czy na fermie i wokół niej widać osobniki, które zbiegły z klatek? Ich obecność w lokalnym ekosystemie oznacza często wyrok dla rodzimych gatunków zwierząt, które okazują się bezbronne w starciu z obcym sobie drapieżnikiem. Mimo starań hodowców, wciąż dochodzi do ucieczek zwierząt z ferm futrzarskich. 

Czy niedaleko fermy znajdują się pomniki przyrody i/lub tereny cenne przyrodniczo, np. Natura 2000? Fermy zanieczyszczają powietrze, glebę i wodę. W dodatku zwierzęta, które uciekają z ferm wybijają nasze lokalne, rodzime gatunki. Fermy stanowią tym samym zagrożenie dla środowiska naturalnego.